Opensignal: StarHub برای تجربه کلی تلفن همراه در سنگاپور رتبه اول را به خود اختصاص می دهد


Opensignal: StarHub برای تجربه کلی تلفن همراه در سنگاپور رتبه اول را به خود اختصاص می دهد

منبع تصویر: Opensignal.

کاربران StarHub چیزهای زیادی برای تشویق ، داشتند آ،ین گزارش تجربه ش،ه تلفن همراه Opensignal.

طبق تحقیقات انجام شده بین 1 آگوست تا 29 اکتبر سال جاری، StarHub بهترین تجربه کلی را در سنگاپور به کاربران خود ارائه داد. برنده هر پنج جایزه برای تجربه کلی کاربران Opensignal – از پخش ویدیوی تلفن همراه و بازی های چند نفره گرفته تا استفاده از برنامه های صوتی پیشرفته از طریق اتصالات سلولی.

این گزارش نشان می‌دهد که کاربران StarHub بهترین تجربه را هنگام اجرای بازی‌های چندنفره موبایلی از طریق اتصالات سلولی داشتند که ،وان StarHub را به خود اختصاص داد. برنده جایزه تجربه بازی.

منبع تصویر: Opensignal.

در گزارش قبلی، کاربران StarHub، M1 و Singtel کمترین تفاوت را در استفاده از برنامه‌های صوتی پیشرفته مانند WhatsApp، Skype و Facebook Messenger مشاهده ،د. با این حال، برای سال 2022، StarHub است برنده جایزه Voice App Experience، با امتیاز 81.4 در مقیاس 100 امتیازی.

منبع تصویر: Opensignal.

StarHub نیز برنده جدید این مسابقه است جایزه کیفیت ثابت عالی، جایگزین Singtel، برای ارائه بهترین تجربه برای پشتیب، از ا،امات برنامه های کاربردی رایج. برای Core Consistent Quality، امتیاز StarHub 92.2 درصدی Singtel با 1.9 درصد بیشتر است.

منبع تصویر: Opensignal.

StarHub سریعترین تجربه کلی را دارد – اپراتور همچنان رهبر واضح آن است دانلود تجربه سرعت با امتیاز 81.1 مگابیت بر ث،ه و همچنین تجربه سرعت آپلود با متوسط ​​سرعت آپلود 14.7 مگابیت بر ث،ه. سرعت دانلود کاربران در سه اپراتور از چهار اپراتور – StarHub (23٪)، Singtel (22.8٪) و M1 (با 11.5٪) به شدت افزایش یافته است.

منبع تصویر: Opensignal.

سه اپراتور از هر چهار اپراتور – M1، Singtel و StarHub امتیازات کامل خود را برای تجربه پوشش 4G حفظ کرده‌اند – 10 در مقیاس 10 امتیازی از آ،ین گزارش. کاربران آن‌ها در تمام مکان‌هایی که در آن زندگی می‌کنند، کار می‌کنند و در سراسر جزیره سفر می‌کنند، تجربه پوشش 4G خوبی دارند.
منبع: https://www.hardwarezone.com.sg/tech-news-opensignal-starhub-takes-top-s،-singapore-overall-mobile-experience