NVIDIA GeForce RTX 4090 Founder Edition و + طراحی سفارشی AIB جعبه‌گشایی عکس‌هاNVIDIA GeForce RTX 4090 Founder Edition و + طراحی سفارشی AIB جعبه‌گشایی ع،‌ها

امروز می تو،م خوبی های جعبه گشایی را نشان دهیم، هفته آینده NVIDIA تحریم GeFroce RTX 4090 را لغو خواهد کرد. بسیاری از کارت‌های گرافیک 4090 هنوز وارد بازار می‌شوند، در قطعه زیر چند ع، از آنچه NVIDIA و شرکای برد در اطراف آن ارسال کرده‌اند، در ،مت زیر مشاهده می‌شود.

با انتشار NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition، تیم سبز رسما از نسل محبوب GeForce “Ampere” و به “Ada” جدید منتقل می شود. NVIDIA به ما اجازه داده است که ع،‌های کارت‌هایی را که در اختیار داریم به شما نشان دهیم، و NVIDIA به اندازه کافی لطف داشته است تا به ما اجازه دهد ع،‌هایی از جعبه‌گشایی، بسته‌بندی ،ده‌فروشی و خود کارت را به شما نشان دهیم. ما نمی تو،م هیچ آمار کارت یا مشخصات عمیقی را در حال حاضر منتشر کنیم.

اینجا کلیک کنید برای ارسال نظر برای این خبر در انجمن پیام.
منبع: https://www.guru3d.com/news-story/nvidia-geforce-rtx-4090-founder-edition-and-aib-custom-design-unboxing-p،tos.html