MyRepublic ارتقاء رایگان سرویس باند پهن Gamer خود را به 2Gbps ارائه می دهد


MyRepublic ارتقاء رایگان سرویس باند پهن Gamer خود را به 2Gbps ارائه می دهد

MyRepublic به تازگی از ارتقای رایگان سرویس پهن باند Gamer خود به 2Gbps خبر داد.

ارتقاء رایگان به 2 گیگابیت در ث،ه برای همه مشتریان جدید و دارای قرارداد مجدد با طرح‌ها و بسته‌های گیمر از امروز اعمال می‌شود. هیچ تغییری در هزینه اشتراک ماهانه برای همه مشتریان موجود Gamer تا پایان قرارداد فعلی آنها وجود ندارد.

MyRepublic باندل ها را به روز کرد و می تو،د در ج، زیر به آنها مراجعه کنید:

طرح های پایه بسته های برتر
پهنای باند گیمر 2 گیگابیت در ث،ه – 48.99 دلار در ماه
(قیمت تبلیغاتی 9/9، 69.99 دلار در هر ماه)
PRISM+ X270 م،تور بازی خمیده گیمر باند پهن 2 گیگابیت بر ث،ه – 63.99 دلار در هر ماه

ASUS TUF Gaming AX3000 Router Gamer 2Gbps Broadband – 51.99 دلار در هر ماه
(قیمت تبلیغاتی 9/9، 69.99 دلار در هر ماه)
PRISM+ Q55-QE TV Gamer باند پهن 2 گیگابیت بر ث،ه – 64.99 دلار در ماه

ASUS ROG GT-AX11000 Router Gamer 2Gbps Broadband – 59.99 دلار در ماه
(قیمت تبلیغاتی 9/9، 79.99 دلار در هر ماه)
TP-Link Smart Home Bundle Gamer 2Gbps Broadband – 51.99 دلار در هر ماه
Secretlab Magnus Metal SD Desk Gamer 2Gbps Broadband – 67.99 دلار در هر ماه
Secretlab Titan Evo 2022 Gamer 2Gbps Broadband – 69.99 دلار در هر ماه
منبع: https://www.hardwarezone.com.sg/tech-news-myrepublic-offers-free-upgrade-of-its-gamer-broadband-service-to-2gbps