Corning از شیشه Gorilla Glass Victus 2 با محافظت بهتر در برابر سقوط رونمایی کرد


Corning از شیشه Gorilla Gl، Victus 2 با محافظت بهتر در برابر سقوط رونمایی کرد

Corning به تازگی آ،ین نوآوری شیشه ای خود، Gorilla Gl، Victus 2 را معرفی کرد.

Corning Gorilla Gl، Victus 2 با ،یب شیشه ای جدید ساخته شده است که عملکرد ریزش بهتری را روی سطوح ناهموار مانند بتن ارائه می دهد و در عین حال دارای همان سطح مقاومت در برابر ،اش است.

Corning ادعا می کند که Gorilla Gl، Victus 2 در آزمایش های آزمایشگاهی از افت تا ارتفاع 1 متری روی سطحی بتن مانند جان سالم به در برد. بر روی سطوح آسفالت مانند، Gorilla Gl، Victus 2 می تواند در برابر قطرات تا ارتفاع 2 متری دوام بیاورد.

چندین مشتری در حال حاضر در حال ارزیابی Gorilla Gl، Victus 2 هستند و Corning می گوید که انتظار می رود ظرف چند ماه آینده وارد بازار شود.

منبع: کورنینگ
منبع: https://www.hardwarezone.com.sg/tech-news-corning-unveils-gorilla-gl،-victus-2-with-better-drop-protection