ASUSTOR تعهد خود به امنیت را با ADM 4.1 افزایش می دهد

• Apache HTTP Server: به روز رس، به 2.4.54 برای رفع مشکلات CVE صادر شده توسط Apache

به منظور تقویت اجرای حفاظت در برابر حملات ب،زار، ASUSTOR به طور مداوم سیستم ADM را به منظور ایجاد امنیت و ایمنی برای کاربران ارتقا می دهد. ASUSTOR تشخیص می دهد که گسترش ب،زار یک مشکل بزرگ روزافزون برای امنیت داده ها است و باج افزاری شبیه Deadbolt زنگ خطری برای مشتریان و ارائه دهندگان است.

• نسخه های PHP زیر چندین آسیب پذیری امنیتی را برطرف می کنند.

• CIFS-utils را برای رفع آسیب‌پذیری‌های امنیتی به‌روزرس، کنید: CVE-2020-14342، CVE-2021-20208، CVE-2022-27239، CVE-2022-29869

• مجموعه OpenLDAP به‌روزرس، شده برای رفع آسیب‌پذیری‌های امنیتی: CVE-2020-12243, CVE-2020-15719, CVE-2020-25692, CVE-2020-25709, CVE-2020-25710, CVE-2020-25710, CVE-2020-12202, CVE-2020-2020, CVE-2020-15719 , CVE-2020-36223, CVE-2020-36224, CVE-2020-36225, CVE-2020-36226, CVE-2020-36227, CVE-2020-36228, CVE-2020-36228, CVE-2020-36220, CVE-2020-36220 -2022-29155

ADM نسخه 4.1 دارای چندین راه حل امنیتی است:


ASUSTOR تعهد خود به امنیت را با ADM 4.1 افزایش می دهد

• ADM 4.1 هسته لینو، نسخه 5.13 را به روز می کند و این مشکل امنیتی را برطرف می کند: CVE-2022-0847

با توجه به این موضوع، ASUSTOR تعهد خود را برای شناسایی و اصلاح آسیب‌پذیری‌های احتمالی با به‌روزرس،‌های مداوم افزایش می‌دهد تا از تهدیدات برای داده‌ها جلوتر باشد.

o PHP 8.1: 8.1.7

• ADM 4.1 OpenSSL را برای رفع CVE-2022-2068 به روز می کند

• ADM 4.1 برای رفع CVE-2020-14382، cryptsetup را به روز می کند

ADM 4.1 مشکلات مربوط به CVE برنامه منبع باز را حل کرده است:

o PHP 7.3: 7.3.33

• رفع مشکل امنیتی احتمالی: CVE-2022-37398

o PHP 7.4: 7.4.30

ADM نسخه 4.1 چندین پیشرفت امنیتی را تکمیل کرده است:

در حالی که ASUSTOR به افزایش تعهد خود به امنیت داده ها ادامه می دهد، ما همچنان از مردم می خواهیم که ADM را به روز نگه دارند تا از جدیدترین ویژگی های امنیتی استفاده کنند و پشتیبان های منطبق با 3-2-1 را حفظ کنند تا داده ها تا حد امکان ایمن باشد. تنها با اتخاذ تدابیر دفاعی جامع‌تر می‌تو،م به طور مؤثری همه تهدیدات امنیتی داده‌ها را کاهش دهیم.

اینجا کلیک کنید برای ارسال نظر برای این خبر در انجمن پیام.
منبع: https://www.guru3d.com/news-story/asustor-increases-its-commitment-to-security-with-adm-4-1.html