AppleCare+ برای iPhone و Apple Watch با تعمیرات نامحدود به روز شد


AppleCare+ برای iP،ne و Apple Watch با تعمیرات نامحدود به روز شد

با عرضه سری آیفون 14 و اپل واچ سری 8، اپل AppleCare+ را به روز رس، کرده است تا “حوادث نامحدود محافظت از آسیب تصادفی” را ارائه دهد. پیش از این، AppleCare+ تنها تا دو مورد محافظت از آسیب تصادفی را ارائه می کرد.

برای آیفون، برای هر حادثه آسیب دیدگی صفحه نمایش یا شیشه پشتی باید 42 دلار سنگاپور یا برای هر آسیب تصادفی دیگر 148 دلار سنگاپور بپردازید. برای Apple Watch/Apple Watch Nike، Apple Watch Ultra، Apple Watch Edition و Apple Watch Hermès، هر حادثه آسیب تصادفی شامل سرویسی معادل 118 دلار سنگاپور خواهد شد.

پوشش به روز شده AppleCare+ برای iPad و iMac نیز موجود است.

منبع: اپل (1) (2)
منبع: https://www.hardwarezone.com.sg/tech-news-applecare-ip،ne-and-apple-watch-updated-unlimited-repairs