AMD درایور به‌روزرسانی KB را با پشتیبانی Day-0 برای F1 23 منتشر کرد: بهینه‌سازی و رفع عملکرد

پشتیب، از F1 23.
عوارض شناخته شده:

به روز رس، های کلیدی:

برای ارزیابی عملکرد بازی، لطفاً برای دریافت درایور Radeon به لینک های زیر مراجعه کنید. یک به‌روزرس، منحصربه‌فرد درایور برای کارت گرافیک Radeon RX 7600 نیز امروز توسط AMD راه‌اندازی شده است که بهینه‌سازی F1 23 و عملکردهای اضافی را مطابق با جدیدترین نرم‌افزار AMD Adrenalin 23.5.2 ارائه می‌کند. این به روز رس، با اصلاحات خاصی برای RX 7600 ارائه می شود، مانند رسیدگی به عملکرد ضعیف یا لکنت در برخی بازی های واقعیت مجازی و جلوگیری از ،ابی متناوب برنامه ها با Blender. از آنجایی که این به‌روزرس، درایور با شعبه نرم‌افزار مرکزی Adrenalin AMD مطابقت ندارد، در پلتفرم میزب، ما در دسترس نیست.

این پیشرفت‌ها در به‌روزرس،‌های آتی در شاخه‌های درایور اصلی ادغام خواهند شد.

اینجا کلیک کنید برای ارسال نظر برای این خبر در انجمن پیام.
منبع: https://www.guru3d.com/news-story/amd-releases-kb-update-driver-with-day-support-for-f1-23-performance-optimization-and-fixes.html

AMD یک درایور جدید به‌روزرس، KB را معرفی کرده است که پشتیب، Day-0 را برای F1 23 معرفی می‌کند. این نرم‌افزار AMD Adrenalin Edition برای بهینه‌سازی تجربه بازی F1 23 برای کاربران گرافیک AMD Radeon طراحی شده است.


AMD درایور به‌روزرس، KB را با پشتیب، Day-0 برای F1 23 منتشر کرد: بهینه‌سازی و رفع عملکرد

برخی از بازی‌ها یا برنامه‌های واقعیت مجازی ممکن است عملکرد پایین‌تر یا لکنت متناوب را تجربه کنند.
هنگام استفاده از Blender ممکن است ،ابی های گاه به گاه برنامه یا اعوجاج های جزئی رخ دهد.
دانلودها:

  1. درایور Radeon RX 7600 را دانلود کنید اینجا.
  2. درایور سایر SKUهای Radeon را دانلود کنید اینجا.