AMD با ارسال پچ های لینوکس، آماده سازی Zen 5 را آغاز می کند


AMD با ارسال پچ های لینو،، آماده سازی Zen 5 را آغاز می کند

AMD اخیراً فرآیند ادغام پردازنده‌های مبتنی بر ریزمعماری Zen 5 خود را که به آن Family 1Ah یا Family 26 نیز می‌گویند، در لینو، آغاز کرده است.

دسته اولیه وصله‌ها که پنجشنبه گذشته ارسال شد، شناسه‌های PCI جدیدی را برای پردازنده‌های AMD Family 26 (1Ah) معرفی ،د. به طور خاص، این شامل مدل‌هایی از 00 تا 31 و 64 تا 79 (00h – 1Fh و 40h – 4Fh) می‌شود. علاوه بر این، پشتیب، از سنسور حرارتی برای درایور k10temp و درایور AMD64 EDAC برای تشخیص و تصحیح خطای حافظه در این وصله ها گنجانده شده است.

پچ درایور EDAC برای پردازنده های Family 26 نشان می دهد که این CPU ها حدا،ر از 12 کانال حافظه پشتیب، می کنند. این با پشتیب، از کانال حافظه که در پردازنده‌های AMD Genoa و Bergamo دیده می‌شود، مطابقت دارد. این سوال که آیا پردازنده‌های مبتنی بر Zen 5 همچنان در استفاده از پلتفرم سرور فعلی AMD ادامه خواهند داشت یا به یک پلتفرم جدید مهاجرت می‌کنند.

این اقدام به ،وان پیشروی برای انتشار تجاری این پردازنده ها دیده می شود، همانطور که توسط ارسال پچ ها و گزارش های P،ronix مشهود است. این فعالیت اولیه، نگاهی اجمالی به پردازنده‌های سرور نسل بعدی AMD، که بر اساس این ریزمعماری جدید ساخته شده‌اند، فراهم می‌کند.

اگرچه این وصله ها جزئیات جامعی در مورد پردازنده های Ryzen و EPYC مبتنی بر Zen 5 آینده AMD ارائه نمی دهند، اما نشان دهنده برنامه های AMD برای آزمایش و در نهایت عرضه تجاری این CPU ها هستند. AMD رسماً اعلام کرده است که پردازنده‌های مبتنی بر Zen 5 در سری Ryzen 8000 گنجانده می‌شوند و قرار است در سال 2024 عرضه شوند.

اینجا کلیک کنید برای ارسال نظر برای این خبر در انجمن پیام.
منبع: https://www.guru3d.com/news-story/amd-initiates-zen-5-preparation-by-sending-linux-patches.html