AMD باندل Dead Island 2 و The Callisto Protocol با سری Radeon RX 6000

AMD موجودی زیادی برای فروش دارد که ما از شرکای هیئت مدیره شنیدیم. برای افزایش کمی این فروش، آنها اکنون شامل «جزیره مرده 2» و «پروتکل کالیستو» با ،ید کارت گرافیک Radeon RX 6000 هستند.


AMD باندل Dead Island 2 و The Callisto Protocol با سری Radeon RX 6000

هر دو بازی با ،یدهای جدید Radeon RX 6600، RX 6600 XT، RX 6650 XT، RX 6700، RX 6700 XT، RX 6750 XT، RX 6800، RX 6800 XT، RX 6650 XT، و RX 6900 XT عرضه می شوند. سفارشات جدید RX 6500 XT و RX 6400 فقط شامل «جزیره مرده 2» خواهد بود. این بسته منحصر به بازارهای خاص و فروشگاه های شرکت کننده است. با کلیک بر روی لینک منبع، از کجا می تو،د آن را تهیه کنید.

اینجا کلیک کنید برای ارسال نظر برای این خبر در انجمن پیام.
منبع: https://www.guru3d.com/news-story/amd-bundles-dead-island-2-and-the-callisto-protocol-with-radeon-rx-6000-series.html