6+1 برنامه بهره وری جایگزین برای تلفن شما #HWZtechmeup 2022 قسمت 01

سری TechMeUp HardwareZone با فصل جدید، میزبان جدید و وضوح جدید بازمی‌گردد! در این ،مت اول، ملیسا اینجاست تا برخی از برنامه‌های بهره‌وری مورد علاقه‌اش را که خارج از مظنونین معمول گوگل یا اپل استفاده می‌کند، به شما توصیه کند.


منبع: https://www.hardwarezone.com.sg/video-alternative-mobile-،uctivity-apps-smartp،ne-hwztechmeup-2022-ep01