یک بعد جدید برای تعاملات NPC

یک ویدیوی جدید منتشر شده با ،وان «NVIDIA ACE for Games Activates Virtual Characters with Generative AI»، گیمری را نشان می دهد که با یک NPC به نام Kai در یک سناریوی آینده نگرانه رامن شاپ درگیر می شود و س، بازی های جهان باز و نقش آفرینی را بازتاب می دهد.

در حالی که هیچ ج، زم، مشخصی برای ادغام این فناوری در بازی‌های خاص وجود ندارد، هدف NVIDIA اعتبارسنجی عملی بودن این فناوری‌های گرافیکی پیشرو و هوش مصنوعی مولد است و در نتیجه بر پتانسیل بهبود تجربه‌های بازی تاکید می‌کند.

استفاده از این فناوری بازیکنان را قادر می‌سازد تا دیالوگ‌های طبیعی و مبتنی بر فرمان صوتی را با NPCها تجربه کنند و پاسخ‌های هوشمند و خودانگیخته را تقویت کنند. به ،وان مثال، در ویدیوی برجسته، پرس و جو بازیکن در مورد کمک احتمالی منجر به ماموریتی علیه یک رهبر باند جنایتکار متهم به سرقت از مغازه در گذشته می شود.
منبع: https://www.guru3d.com/news-story/nvidia-launches-ai-tech-for-gaming-enhancement-a-new-dimension-for-npc-interactions.html

آینده این پیاده‌سازی هوش مصنوعی در دنیای بازی نامشخص است، با این حال، اساساً NPCها را با توانایی‌های مکالمه‌ای مشابه ChatGPT، با توانایی تولید محتوای مبتنی بر زمینه، اعطا می‌کند.

راه حل جدید که NVIDIA ACE for Games نام دارد، هوش مصنوعی مولد را به راحتی در محیط های بازی ادغام می کند. در درجه اول بر روی شخصیت‌های غیرقابل بازی (NPC) در حال تبدیل به موجودیت‌های پیچیده تمرکز می‌کند که قادر به مکالمه روان با بازیکنان فراتر از محدودیت‌های تعاملات از پیش تعیین شده هستند.


انویدیا فناوری هوش مصنوعی را برای بهبود بازی راه‌اندازی می‌کند: بعد جدیدی برای تعاملات NPC

NVIDIA اخیراً از راه اندازی یک فناوری جدید هوش مصنوعی (AI) خبر داده است که برای تقویت تجربه بازی طراحی شده است. هدف این فناوری غنی‌سازی روایت و غوطه‌وری گفت‌وگو است، بنابراین یک فضای بازی جذاب را تسهیل می‌کند.

این پیشرفت از همکاری با Convai، استفاده از مدل‌های اختصاصی NVIDIA، از جمله موتور زبان NeMo برای پس‌زمینه شخصیت‌ها، Riva برای مکالمه و تشخیص گفتار، و Omniverse Audio2Face برای حالات چهره در زمان واقعی و حرکت لب‌ها بر اساس نشانه‌های صوتی ناشی می‌شود. فناوری Avatar Cloud Engine (ACE) پایه و اساس این نوآوری را تشکیل می دهد.