یکی از مشتریان نیوگ می گوید که به جای RTX 4090 که او سفارش داده وزنه گرفته است.


یکی از مشتریان نیوگ می گوید که به جای RTX 4090 که او سفارش داده وزنه گرفته است.

یکی از کاربران Reddit چندی پیش یک کارت گرافیک گیگابایت GeForce RTX 4090 از Newegg ،ید. اما زم، که این کاربر بسته را دریافت کرد، با شگفتی روبرو شد (او ادعا می کند). او متوجه شد که جعبه کارت گرافیک داخل آن نیست.

در عوض، دو وزنه در داخل داشت تا مشتری فکر کند یک محصول واقعی داخل آن وجود دارد. پس از درخواست کمک کاربر از Newegg، به نظر می رسد حساب قفل شده است.

این کلاهبرداری اولین موردی نیست که می بینیم یا درباره آن می شنویم. برخی از افرادی که کارت‌های گرافیکی جدید می‌،یدند، در نهایت محصولات یا کارت‌هایی متفاوت از کارت‌هایی که ،یداری می‌،د، داشتند. از سوی دیگر، این می‌تواند برع، عمل کند، مشتری می‌تواند به سرعت ،ید خود را از این طریق ارزان کند. با این حال اگر درست باشد …

اینجا کلیک کنید برای ارسال نظر برای این خبر در انجمن پیام.
منبع: https://www.guru3d.com/news-story/a-newegg-customer-says-that-instead-of-the-rtx-4090-he-orderedhe-got-weights.html