گوگل پلی در دهمین سالگرد خود ظاهر جدیدی پیدا می کند


گوگل پلی در دهمین سالگرد خود ظاهر جدیدی پیدا می کند

تولد 10 سالگی Google Play و لوگوی جدید آن.

گوگل پلی اکنون 10 سال از عمرش می گذرد و این تیم لیستی از به روز رس، های ویژگی های کلیدی آن را در یک فهرست جمع آوری کرده است پست وبلاگ.

برای جشن گرفتن این نقطه عطف، Google همچنین نماد، لوگو و رنگ‌های Google Play را به روز کرد تا با ابزارهای موجود Google مانند Gmail، Search، Assistant و Google P،tos مطابقت بیشتری داشته باشد.

همچنین، اگر عضو Google Play هستید و سعی می‌کنید امتیازهای Play بیشتری ،ب کنید (ظاهراً هنوز در سنگاپور موجود نیست)، تیم تقویت کننده ای را در نظر گرفته است که 10 برابر امتیاز هر چیزی را که ،یداری می کند، به دست می آورد.

در پست وبلاگ 10 موردی که Google Play در حال حاضر روی آنها کار می کند، توضیح می دهد، مانند تجربه بازی های بهتر (بازی رایانه شخصی برای ،اوین اندروید، هر ،ی؟) و بهبود ابزارهای تشخیص ب،زار برای محافظت از کاربران برنامه.

منبع: گوگل (وبلاگ)
منبع: https://www.hardwarezone.com.sg/tech-news-google-play-gets-new-look-its-10th-anniversary