کلید URcdkey Windows 10 Pro مادام العمر واقعی برای ارتقاء رایگان 13 دلاری به ویندوز 11! (1-2-23)

یکی از وب سایت هایی که بهترین پیشنهادات را دارد و همچنین قابل اعتماد است، این است Urcdkey.com، جایی که قیمت هایی که دارند به ویژه در سیستم عامل مایکروسافت، هم نسخه فعلی و هم نسخه قبلی، هم برای نسخه های Pro و هم برای نسخه Home برجسته است. و همچنین با کد انحصاری، 30 درصد تخفیف اضافی دریافت می کنید تا بتو،د از مجوزهای مادام العمر بهره مند شوید. یا همان چیزی است که یک بار پرداخت می کنید و مشکلات را فراموش می کنید. در اینجا همه تخفیف هایی است که با وارد ، به آنها دسترسی خواهید داشت GD30 کد تبلیغاتی:
منبع: https://www.guru3d.com/news-story/ad-february-sale-urcdkey-windows-10-pro-key-genuine-lifetime-for-13-free-upgrade-to-windows-11-(1-2-23).html