کارگروه گزارشی درباره نحوه مقابله سازمان‌های محلی با تهدید فزاینده باج‌افزار منتشر می‌کند


کارگروه گزارشی درباره نحوه مق، سازمان‌های محلی با تهدید فزاینده باج‌افزار منتشر می‌کند

CRTF توصیه هایی را بر اساس چهار ستون ارائه کرد.  منبع تصویر: Unsplash.

با تهدید باج افزار به طور قابل توجهی در مقیاس و تأثیر آن، به یک مشکل فوری برای کشورهای سراسر جهان از جمله سنگاپور تبدیل شده است.

گروه ویژه مق، با باج‌افزار (CRTF)، که برای گردهم‌آوری آژانس‌های ،تی سنگاپور در دامنه‌های مربوطه به منظور تقویت تلاش‌های ضد باج‌افزار سنگاپور ایجاد شد و اولین بار توسط وزیر ارشد تئو چی هن در هفته سایبری بین‌المللی سنگاپور 2022 اعلام شد.

توصیه‌های خود را در گزارشی منتشر کرده است که قرار است به ،وان طرحی برای هدایت تلاش‌های سنگاپور برای ایجاد یک محیط سایبری انعطاف‌پذیر و امن، در داخل و بین‌المللی، برای مق، با تهدید فزاینده باج‌افزار عمل کند.

توصیه‌ها شامل تقویت دفاع فناوری اطلاعات از اه، بالقوه (مانند سازمان‌های ،تی، زیرساخت‌های اطلاعاتی حیاتی، و ،ب‌وکارها، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط) برای سخت‌تر ، حمله‌های باج‌افزار برای انجام حملات موفقیت‌آمیز، ممانعت از پرداخت باج برای کاهش سودی است که مهاجمان باج‌افزار می‌توانند انتظار داشته باشند. از راه اندازی حملات باج افزار، ارائه منابع به قرب،ان برای کمک به بازیابی از حملات باج افزار، همکاری با شرکای بین المللی برای اطمینان از یک رویکرد جه، هماهنگ برای مق، با باج افزار.

یکی از توصیه‌های کلیدی افزایش نرخ پذیرش بیمه سایبری در بین سازمان‌ها است. حتی اگر پرداخت‌های باج پوشش داده نشود، دریافت پوشش بیمه سایبری برای سایر هزینه‌های احتمالی ناشی از یک حادثه سایبری همچنان یک روش مفید مدیریت ریسک است، زیرا به سازمان اجازه می‌دهد تا خطرات ناشی از یک حادثه سایبری را با بیمه تجاری خصوصی منتقل و/یا به اشتراک بگذارد. شرکت ها چنین بیمه سایبری همچنین می‌تواند سازمان‌ها را تشویق کند تا اقدامات امنیتی سایبری بهتری را برای برآورده ، ا،امات پذیره‌نویسی اتخاذ کنند.
منبع: https://www.hardwarezone.com.sg/tech-news-task-force-launches-report-،w-local-،isations-can-counter-growing-ransomware-threat