کارخانه اصلی آیفون فاکسکان ممکن است در اواخر دسامبر تولید کامل خود را از سر بگیرد


کارخانه اصلی آیفون فا،کان ممکن است در اوا، دسامبر تولید کامل خود را از سر بگیرد

اگر می خواهید برای کریسمس یک آیفون 14 پرو یا پرو م، تهیه کنید، به احتمال زیاد به موقع آن را نخواهید داشت.

این به این دلیل است که تولید به شدت تحت تأثیر تعطیلی کارخانه اصلی مونتاژ آیفون 14 پرو و ​​پرو م، در ژنگژو چین قرار گرفته است.

خوشبختانه، به نظر می رسد که در انتهای تونل نور وجود دارد. به گزارش رویترز، یک منبع از فا،کان گفت که وضعیت تثبیت شده است.

این منبع گفت:

،ت محلی فعالانه به از سرگیری کمک می کند. این ظرفیت اکنون به تدریج با استخدام کارکنان جدید از سر گرفته می شود. اگر استخدام به آرامی پیش برود، ممکن است حدود سه تا چهار هفته طول ،شد تا تولید کامل از سر گرفته شود.

این بدان م،است که تولید کامل ممکن است در اوا، دسامبر از سر گرفته شود. اما حتی پس از آن، ممکن است کمی بیشتر طول ،شد تا زمان انتظار کاهش یابد.

در زمان نوشتن این مقاله، اولین چیزی که می تو،د آیفون 14 پرو یا پرو م، را از فروشگاه اینترنتی اپل تهیه کنید این است. 29 دسامبر 2022.

گفته می شود کارخانه ژنگژو بزرگترین کارخانه آیفون فا،کان است. حدود 200000 کارگر در این شرکت مشغول به کار هستند و طبق گزارش ها حدود 70 درصد از آیفون هایی که اپل می فروشد را تشکیل می دهد.

منبع: رویترز از طریق MacRumors
منبع: https://www.hardwarezone.com.sg/tech-news-foxconn-main-ip،ne-factory-resume-full-،uction-late-december