کاربران فعلی Apple Pencil (نسل اول) برای شارژ با iPad جدید باید آداپتور بخرند


کاربران فعلی Apple Pencil (نسل اول) برای شارژ با iPad جدید باید آداپتور ب،ند

آداپتور USB-C به مداد اپل.  <br />منبع تصویر: اپل” src=”https://،ets.hardwarezone.com/img/2022/10/usb-c-to-apple-pencil-adapter-news.jpg” style=”height:510px; width:800px” ،le=”آداپتور USB-C به مداد اپل.  <br />منبع تصویر: اپل”/></p>
<p>Apple Pencil (نسل اول) با نسل دهم اپل آی‌پد سازگار است، اما تغییر USB-C در تبلت جدید به این م،ی است که دیگر نمی‌توان آن را از طریق iPad شارژ کرد.</p>
<p>دارندگان فعلی Apple Pencil (نسل اول) باید USB-C به Apple Pencil Adapter را با قیمت 15 دلار سنگاپور ،یداری کنند.  اپل آداپتور را به ،وان بخشی از بسته‌بندی ،ده‌فروشی نسخه جدید Apple Pencil (نسل اول) قرار خواهد داد. </p>
<p>آداپتور USB-C به Apple Pencil برای تحویل در فروشگاه‌های اپل در سنگاپور در دسترس نیست، اما تحویل از ۴ نوامبر در زمان انتشار شروع می‌شود. </p>
<p>منبع: <a rel=سیب
منبع: https://www.hardwarezone.com.sg/tech-news-current-apple-pencil-users-have-to-buy-adapter-to-charge-with-new-ipad