چرا ما برای Dyson Zone هیجان زده ایم، اولین هدفون ANC جهان با تصفیه هوا

این ابزار تا اوایل سال 2023 در فروشگاه ها عرضه می شود، اما چه ،ی به آن نیاز دارد و چرا اختراع شد؟ در اینجا چیزی است که ما در مورد آن از آزمایش کوتاه خود، مستقیماً از بریت،ا، فکر کردیم.


منبع: https://www.hardwarezone.com.sg/video-dyson-zone-first-anc-headp،nes-air-purification-design-features-experience