واتساپ بتا چت گروهی را با 1024 شرکت کننده آزمایش می کند چرا که نه


واتساپ بتا چت گروهی را با 1024 شرکت کننده آزمایش می کند چرا که نه

واتس اپ.

آیا از بیدار شدن از یک میلیون پیام ،انه که هرگز نخواهید خواند لذت می برید؟ واتس اپ به نحوی شما را می شناسد، بنابراین حدا،ر محدودیت جدیدی را برای چت های گروهی خود آزمایش می کنند.

به گزارش WABetaInfo، آ،ین نسخه بتا WhatsApp دارای حدا،ر اندازه گروه 1024 شرکت کننده است. همه آزمایش‌کنندگان بتا این به‌روزرس، را مشاهده نمی‌کنند، اما در نسخه‌های اندروید و iOS برنامه بتا در دسترس است.

اعتبار تصویر: WABetaInfo.

حدا،ر اندازه جدید افزایش از به روز رس، ژوئن 2022 واتس اپ، جایی که امکان چت گروهی 512 شرکت کننده را فراهم کرد.

منبع: WABetaInfo، از طریق GSMArena
منبع: https://www.hardwarezone.com.sg/tech-news-whatsapp-beta-tests-group-chats-1024-parti،nts-because-why-not