هیچ بررسی Intel ARC Series 700 در Guru3Dهیچ بررسی Intel ARC Series 700 در Guru3D

برای ،، که تعجب می کنند، اینتل Guru3D را به ،وان شریک بررسی برای کارت های گرافیک جدید ARC انتخاب نکرده است. آنها نمونه های کافی در دسترس ندارند تا حتی به اندازه کافی رسانه های ردیف 1 را ،ارند. در اینجا چیزی است که ما از آنها دریافت کردیم:

با توجه به نمونه‌برداری Arc، ما تعداد بسیار محدودی از کیت‌های نمونه را در EMEA قبل از راه‌اندازی دریافت کرده‌ایم، که به این م،ی است که مجبور شده‌ایم در این دور اول نمونه‌برداری تصمیمات دشواری بگیریم. من صمیمانه عذرخواهی می‌کنم که نتوانستیم فوراً یک کیت برای شما تهیه کنیم، این یک وضعیت ایده‌آل نیست که باید در اطراف آن کار کنیم – اینتل

اینجا کلیک کنید برای ارسال نظر برای این خبر در انجمن پیام.
منبع: https://www.guru3d.com/news-story/no-arc-series-700-reviews-on-guru3d.html