هسته های نسل بعدی Neoverse را برای محاسبات با عملکرد بالا باز کنیدهسته های نسل بعدی Neoverse را برای مح،ات با عملکرد بالا باز کنید

پلتفرم Arm’s V2 عملکرد عدد صحیح پیشرو در بازار را برای بارهای کاری ابری و HPC ارائه می دهد. Neoverse V2 دارای جدیدترین هسته سری V ما و اتصال مش، Arm CMN-700 است. این پلتفرم همچنین چندین پیشرفت امنیتی معماری Armv9 را معرفی می کند.

تا به امروز، مجموعه مح،اتی Neoverse شرکای ما را قادر می سازد تا راه حل های مبتنی بر Arm را با سرعتی سریع برای رفع نیازهای مشتری و بازار در حال تغییر اتخاذ کنند. و امروز افزوده‌های جدیدی را در نقشه راه Neoverse به اشتراک می‌گذاریم که ریشه در کارایی مقیاس‌پذیر و رهبری فناوری دارد، در حالی که تعهد خود را برای حمایت از شرکای خود برای ادامه سرعت سریع نوآوری‌شان تقویت می‌کنیم.

ما از مشتریان hyperscale و HPC خود شنیدیم که آنها باید عملکرد بار کاری ابر را بدون نیاز به قدرت و مساحت بیشتر افزایش دهند. پاسخ ما پلتفرم Neoverse V2 (“Demeter”) است که دارای جدیدترین هسته سری V ما و اتصال مش، Arm CMN-700 است. Neoverse V2 عملکرد اعداد صحیح پیشرو در بازار را برای بارهای کاری ابری و HPC ارائه می دهد و چندین پیشرفت امنیتی معماری Armv9 را معرفی می کند.

امروز ما شرکای متعددی داریم که طرح‌هایی مبتنی بر Neoverse V2 در دست اجرا دارند، یکی از آنها Nvidia است که از V2 به‌،وان پایه مح،اتی برای CPU مرکز داده Grace خود استفاده می‌کند. Grace بهره وری انرژی V2 را با راندمان انرژی حافظه LPDDR5X ،یب می کند تا عملکرد 2 برابری در هر وات را در سرورهایی که با معماری های سنتی تغذیه می شوند ارائه دهد.

علاوه بر این، به ،وان بخشی از سرمایه گذاری مداوم ما در عملکرد کارآمد و توان عملیاتی کارآمد، نسل بعدی محصول سری N ما در حال توسعه است و در سال 2023 در دسترس شرکای خود قرار خواهد گرفت. بیش از کارایی پیشرو در بازار N2.

پردازنده‌های سری E ما در زمینه پردازش داده‌ها، 5G RAN، ش،ه‌های لبه و شتاب‌دهنده‌ها بسیار متنوع هستند. برای حمایت از این تنوع، ما پلتفرم Neoverse E2 را ارائه می‌کنیم که CPU Cortex-A510 را با صفحه پشتی سیستم Neoverse CMN-700 و N2 مقیاس‌پذیر ،یب می‌کند. این امکان بهترین فناوری ابری را در برنامه‌های کاربردی محدود فراهم می‌کند: محدوده مقیاس‌پذیری از تعداد هسته‌ها، سازگاری SystemReady، و PCIe، CXL، IO و رابط‌ها. ما در حال حاضر در حال تعریف پلتفرم های نسل بعدی سری E هستیم.

پلتفرم‌های Neoverse به‌منظور پاسخگویی به طیف کامل راه‌حل‌های زیرساختی تسریع‌شده به‌طور هدفمند ساخته شده‌اند. پردازش تخصصی پاسخی به کاهش مصرف انرژی بار کاری و برآورده ، نیازهای مح،اتی افزایش یافته بارهای کاری مدرن است. اما این کار را نمی توان تنها با هسته ها انجام داد.

نرم افزار بومی Cloud روی Arm اجرا می شود
ما سابقه طول، در ارائه رهبری در جامعه نرم افزار منبع باز در بهینه سازی راه حل های پشته کامل برای اجرا در Arm داریم. شنیده اید که ما در مورد Arm SystemReady و فعال ، دنیای نرم افزاری که “فقط کار می کند” صحبت می کنیم. از معماری و IP گرفته تا کتابخانه‌ها، زمان اجرا و کامپای،ها، ما حدا،ر عملکرد را با استفاده از طیف کامل نرم‌افزار زیرساخت است،اج کرده‌ایم.

برنامه‌های کاربردی که در فضای ابری ایجاد می‌شوند بر روی میکروسرویس‌هایی ساخته شده‌اند که از طریق APIها ارتباط برقرار می‌کنند و از مزایای بسیاری از ابزارها و تکنیک‌های توسعه نرم‌افزار مدرن، از جمله کانتینرها و فناوری‌های تحویل مداوم با DevOps و مت،وژی‌های چا، بهره می‌برند.

با همه ارائه دهندگان ابر اصلی که نمونه های مبتنی بر Arm را ارائه می دهند، ما با شرکای ابری خود برای بهینه سازی زیرساخت ها، چارچوب ها و حجم کاری نرم افزار بومی ابری همکاری می کنیم. اینها شامل مشارکت در پروژه های به طور گسترده پذیرفته شده مانند Kubernetes، Istio، و چندین ابزار CI/CD برای ارائه ساخت های بومی برای معماری Arm است. ما چارچوب‌های یادگیری ماشینی مانند TensorFlow و بارهای کاری نرم‌افزار ابری مانند پایگاه‌های داده منبع باز، داده‌های بزرگ و تجزیه و تحلیل و پردازش رسانه را بهبود بخشیده‌ایم. این کار با همکاری توسعه دهندگ، انجام می شود که به جوامع منبع باز کمک می کنند تا همه کاربران نهایی بتوانند برنامه های نسل بعدی خود را بر روی Arm بسازند.

قدرت ا،یستم نرم‌افزار Arm همراه با قدرت پلت‌فرم‌های Neoverse و پارچه‌های پیشرو با کارایی بالا مانند AMBA CHI، UCIe و CXL، ما شرکای Arm را با دستور العملی قوی برای توسعه راه‌حل‌های سفارشی‌شده در فضای ابری به لبه قدرت می‌دهیم.

هیچ ارائه‌دهنده فناوری دیگری ،یبی از سرعت، گستردگی و نوآوری در فناوری را ارائه نمی‌کند که ا،یستم قوی شرکا و توسعه‌دهندگان ما را برای حرکت سریع و ساختن سیستم‌های آینده توانمند کند.

راه حل های سفارشی شده از ابر تا لبه
پلتفرم‌های مبتنی بر Arm Neoverse با ارائه کارایی مقیاس‌پذیر پیشرو در بازار و امکان دادن به شرکای ما با درجات آزادی برای نوآوری در همه زمینه‌های زیرساخت، آنچه را که در رایانش ابری ممکن است، دوباره تعریف می‌کنند. در نتیجه، ما شاهد پذیرش سریع Neoverse از زمان معرفی آن در سال 2018 بوده‌ایم، زیرا امروزه همه ابرهای عمومی بزرگ نمونه‌هایی را بر اساس Neoverse ارائه می‌کنند.

در زیرساخت‌های 5G RAN و بی‌سیم، Arm عملکرد پیشرو با توان کاهش یافته و توان عملیاتی بیشتر را ارائه می‌کند که منجر به مزایای حیاتی TCO می‌شود. این به شرکای ما امکان می‌دهد تا محصولات را برای برنامه‌ها سفارشی کنند و از موارد مختلف از سلول‌های کوچک، سلول‌های کلان تا ش،ه‌های خصوصی استفاده کنند. از طریق Arm 5G Solutions Lab، ما در حال کار با رهبران ا،یستم 5G مانند Dish Wireless، Google Cloud، Marvell، NXP و Vodafone برای تسریع ش،ه‌های 5G سرتاسر در Arm هستیم.

و با راه‌اندازی پلتفرم HPEProliant نسل یازدهم مبتنی بر Ampere Altra و ابتکاراتی مانند Project Monterey توسط VMware، Red Hat که از OpenShift در Arm پشتیب، می‌کند و SAP HANA زیرساخت ابری خود را به AWS Graviton با قدرت بازویی منتقل می‌کنیم، به سمت فضاهای سازم، سنتی‌تر حرکت می‌کنیم.
منبع: https://www.guru3d.com/news-story/arm-next-generation-neoverse-cores-for-high-performance-computing.html