مقامات داده اتحادیه اروپا می گویند برنامه های جام جهانی قطر خطرات بزرگی برای حفظ حریم خصوصی دارند


مقامات داده اتحادیه اروپا می گویند برنامه های جام جه، قطر خطرات بزرگی برای حفظ حریم خصوصی دارند

آژانس‌های حفاظت از داده‌های اروپا می‌گویند دو برنامه جام جه، قطر خطرات زیادی برای حفظ حریم خصوصی دارند و به شهروندان خود هشدار می‌دهند که آنها را دانلود نکنند.

دو اپلیکیشن مورد بحث، اپلیکیشن رسمی جام جه، هستند سلام و اپلیکیشن ردیابی عفونت اتراز.

به گفته اداره فدرال حفاظت از داده های آلمان یا BfDI، این سازمان گفته است که داده های جمع آوری شده توسط دو برنامه قطری “بسیار فراتر از آنچه هشدارهای حریم خصوصی برنامه ها نشان می دهد” است.

آنها گفتند «یکی از برنامه‌ها» داده‌های تماس‌های تلفنی را جمع‌آوری می‌کند، در حالی که دیگری به طور فعال از به‌خواب رفتن دستگاهی که روی آن نصب شده است، جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، همچنین گفته شده است که داده های استفاده شده توسط برنامه ها به یک سرور مرکزی منتقل می شود.

مقامات آلم، می گویند اگر بازدیدکنندگان حتماً باید برنامه ها را دانلود کنند، این کار را با تلفن دیگری انجام دهند.

این دیدگاه توسط نروژی‌ها و فرانسوی‌ها تکرار شد و سازمان حفاظت از داده‌های نروژ (Datilsynet) گفت که از دسترسی گسترده‌ای که این برنامه‌ها به آن نیاز دارند، “هشدار” شده است.

هشدار داد:

این احتمال وجود دارد که بازدیدکنندگان قطر و به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر تحت نظارت مقامات قطری قرار گیرند.

سازمان حفاظت از داده ها در فرانسه (CNIL) به طرفداران هشدار داد که از ع، ها و فیلم ها “مراقبت ویژه” داشته باشند و توصیه می کند که طرفداران فقط برنامه ها را هنگام ورود نصب کنند و به محض ،وج از قطر آنها را حذف کنند.

منبع: سیاسی




منبع: https://www.hardwarezone.com.sg/tech-news-qatar-world-cup-apps-m،ive-privacy-risks-eu-data-agency