مقابله شرکت آمریکایی با ممنوعیت فروش تراشه

Micron قصد خود را برای تعامل با مقامات چینی برای حل این موضوع ابراز کرده است. آنها اظهار داشتند: “ما در حال ارزیابی پیامدهای این تحریم و بررسی مسیر اقدام آینده خود هستیم. ما قصد داریم گفتگوی باز با مقامات چینی را حفظ کنیم.” با توجه به اینکه 10 درصد قابل توجهی از درآمد میکرون از بازار چین حاصل می شود، این تحریم می تواند عملکرد مالی آنها را تحت تأثیر قرار دهد.

مرجع نظارتی اینترنت چین، اداره فضای سایبری (CAC)، شرکت های داخلی را از ،ید تراشه های تولید شده توسط Micron، یک شرکت مستقر در ایالات متحده منع کرده است.

چین با قاطعیت پاسخ می دهد – ناظران بازار این اقدام را استراتژی تلافی جویانه چین در برابر اتهامات اخیر می دانند و Micron یک هدف قابل مدیریت برای بیان موضع آنها است. فضای سیاسی بین کشورها در حال تشدید است، که با شایعات مربوط به حمله برنامه ریزی شده به تایوان و تهدید بعدی ایالات متحده برای حمله به کارخانه TSMC تاکید می شود. این موضوع در اج، اخیر سران G7 مورد بحث قرار گرفت، اگرچه تصمیمات حاصله هنوز به صورت عمومی فاش نشده است.

اینجا کلیک کنید برای ارسال نظر برای این خبر در انجمن پیام.
منبع: https://www.guru3d.com/news-story/،a-imposes-constraints-on-micron-us-firm-confronts-chip-sales-prohibition.html


چین محدودیت هایی را برای Micron اعمال می کند: شرکت آمریکایی با ممنوعیت فروش تراشه مق، می کند

این دستورالعمل که توسط رویترز گزارش شده است، به دلیل “خطرات امنیتی قابل توجه”، به ویژه مربوط به زیرساخت داده کشور که شامل بانک های ،تی و ارائه دهندگان خدمات مخابراتی است، توجیه می شود. به نظر می‌رسد این ممنوعیت از هم‌اکنون تنها بر شرکت‌های مستقر در چین تأثیر می‌گذارد و بر دیگر جمعیت‌شناسی بازار تأثیری ندارد. شروع این اقدام را می توان به ماه مارس ردیابی کرد، زم، که ،ت چین از CAC خواست تا ورود تراشه های Micron به بازار را در این کشور بررسی کند. این اقدام تا حد زیادی به ،وان پاسخی مستقیم به تحریم های بین المللی اعمال شده علیه چین از سال 2020 تعبیر می شود.