مشکل ذوب احتمالی منبع تغذیه BeQuiet Dark Power 13 و اتصالات 16 پین RTX 4090

اگرچه موارد ذوب کانکتورهای 16 پین غیر معمول نیست، به خصوص در کارت‌های گرافیکی که نیاز به انرژی دارند مانند RTX 4090، کشف یک کانکتور ذوب شده در سمت منبع تغذیه بسیار غیر معمول است. توجه به این نکته ضروری است که در این مورد از هیچ آداپتوری استفاده نشده است، زیرا Dark Power 13 برای پشتیب، مستقیم از کابل های 16 پین طراحی شده است. تصاویر همراه به وضوح ت،یب کامل ردیف پایین پین‌ها روی کانکتور را نشان می‌دهد که در کنار چهار پین «حس» قرار دارد، در حالی که ردیف بالایی پین‌ها آسیب‌نخورده باقی می‌ماند. به همین ترتیب، کانکتور برق 16 پین در واحد منبع تغذیه (PSU) نیز آسیب مشابهی را نشان می‌دهد، با پ،تیک ذوب شده در امتداد ردیف پایین پورت‌ها. با این حال، بسیار مهم است که با احتیاط به این حادثه برخورد کنیم، زیرا نشان دهنده یک مورد منفرد از نقص اتصال برق 16 پین در انتهای منبع تغذیه است. بدون گزارش‌های اضافی، تعیین دامنه این موضوع یا اینکه آیا این یک اتفاق مجزا است، چالش برانگیز است.


مشکل ذوب احتمالی منبع تغذیه BeQuiet Dark Power 13 و اتصالات 16 پین RTX 4090

زمان‌بندی این مشکل به‌ویژه تاسف‌آور است، زیرا گزارش‌های اضافی از ذوب شدن کانکتور 16 پین با کارت‌های گرافیک RTX 4090 همچنان منتشر می‌شود. انویدیا ادعا می‌کند که تمام این مشکلات ناشی از خطای کاربر، به‌ویژه قرارگیری نامن، کانکتور است.

اینجا کلیک کنید برای ارسال نظر برای این خبر در انجمن پیام.
منبع: https://www.guru3d.com/news-story/،ential-melting-issue-with-bequiet-dark-power-13-power-supply-and-rtx-4090-16-pin-connectors.html

با این وجود، این حادثه یادآور گزارش‌هایی است که مشکلات ذوب RTX 4090 را در سال گذشته مستند می‌کنند. در حالی که این گزارش‌ها عمدتاً بر آسیب‌هایی که در انتهای GPU اتفاق می‌افتد و نه انتهای منبع تغذیه متمرکز بودند، از نظر فنی ممکن است آسیب‌های مشابهی روی هر دو طرف تأثیر بگذارد، با توجه به اینکه رابط‌های GPU و منبع تغذیه ی،ان هستند. اگر این گزارش واقعی باشد، به طور بالقوه می تواند نشان دهنده موج جدیدی از مشکلات کانکتور 16 پین باشد زیرا کاربران بیشتری از منابع تغذیه نسل 3 استفاده می کنند.

این وقوع یادآور مشکلات ذوب شدن برخی از کارت‌های گرافیک RTX 4090 و نگر،‌های بالقوه قابلیت اطمینان در رابطه با کانکتور جدید را آشکار می‌کند.

یکی از کاربران Reddit اخیراً یک حادثه دردسرساز مربوط به منبع تغذیه BeQuiet Dark Power 13 1000W را مستند کرده است که در آن یک کانکتور 16 پین کاملاً ذوب شده بود.