طراح اصلی محصول، ایوانز هانکی، اپل را ترک می کند


طراح اصلی محصول، ایوانز هانکی، اپل را ، می کند

ایوانز هانکی که جانشین ج، آیو به ،وان طراح اصلی محصول اپل شد، سال آینده این شرکت را ، می کند.

یکی از سخنگویان اپل در بی،ه‌ای به بلومبرگ گفت که ایوانز در دوران گذار به کار خود ادامه خواهد داد و می‌خواهد از او برای رهبری و مشارکت‌هایش تشکر کند. علیرغم ،وج او، اپل می گوید “تیم طراحی ارشد دارای رهبران قوی با چندین دهه تجربه است.”

جانشین ایوانز مشخص نشده است. Alan Dye، مدیر طراحی نرم افزار، در اپل باقی خواهد ماند و به جف ویلیامز، مدیر عملیاتی گزارش می دهد.

منبع: بلومبرگ از طریق MacRumours
منبع: https://www.hardwarezone.com.sg/tech-news-lead-،uct-designer-evans-hankey-leaving-apple