شــرکت ساختــمانی و مهندســی گــــوپلـه

اجرای این پروژه ها از لحاظ مکانی محدودیت خاصی نداشته ولی در صورت اجراء در فضاهای مسطح و غیر شیبدار و با مقاومت بستر مناسب ؛ دارای شرایط مناسبتری از لحاظ ایجاد در سرعت کار و عملیات جابجائی در ماشین الات می باشد.درحال حاضر امکان اجرای این روش تا ۱۶ طبقه در کشور ایران و در سایر کشورها تا حدود۶۰ طبقه منعی نداشته ولی اجرای پارکینگ ها پیشنهاد می گردد در فضائی جداگانه از بلوک های مسکونی اجرا گردد. در اکثر موارد، لازم است ساختمانی مستقل و جداگانه پیشبینی شود. ۲٫ در صورت لزوم طراحی پارکینگ های سرپوشیده در پروژه؛ پیشنهاد می گردد پارکینگ ها مابین بلوک ها و با سازه جداگانه طراحی و پیاده سازی گردد. در عمل، لازم است برای پارکینگ فضایی مجزا در نظر گرفته شود. به منظور ساخت یک بتن مرغوب، می توان از یک قالب فلزی بتن مقاوم استفاده کرد تا بتوانیم اسکلت بتنی استانداردی برای بنا بسازیم. جکهای سقفی صلیبدار که در بیشتر پروژهها مورد استفاده قرار میگیرد.

در این قسمتها، در صورت نیاز و برای تأمین مقاومت لازم، باید از مسدودکنندههای آتش استفاده شود. در این روش معمولا از فولاد و آلومینیوم به عنوان مواد اصلی مربوط به قالب استفاده خواهد شد. قالب نیوجرسی بتنی : قالب های فلزی نیوجرسی در سه طرح و مدل ( ساده , برگردان و برگردان چرخشی ) با ورق رویه 3 – 4 – 5 و یا بیشتر طراحی و ساخته می شود که سبک ترین و ارزان ترین آن طرح ساده با ورق اصلی 3 میلیمتر می باشد. ۸- تامین انتظارات در خصوص عایق کاری حرارتی جدارها، در صورتی که عایق حرارتی در داخل اجرا شود، به دلیل وجود پل های حرارتی متعدد، خصوصا در ساختمان های گروه ۱ ، با مشکلات فراوانی همراه است، در صورتی که عایق حرارتی در طرف خارج ساختمان در نظر گرفته شده باشد مشکلات اجرایی بیشتر می شود، ولی در عوض پل ها حرارتی محل اتصالات به سقف ها و دیوارهای داخلی کاملا حذف می شوند، و اینرسی حرارتی مورد نیاز برای ساختمان های مسکونی به طور چشمگیری افزایش می یابد. کوچک بودن قطعات هم به همین دلیل است، و امکان خروج قطعات از بازشدگی (محل درها و پنجرهها) را فراهم میسازد. به دلیل مدول و پیش ساخته بودن این قالبها عملیات کاری کاهش یافته و امکان تغییر سریع ظرفیت ها در پروژه وجود دارد.

ستون به عنوان یک عضو فشاری در نظر گرفته میشود. به عنوان نتیجهگیری و جمعبندی، میتوان گفت که سیستم قالب تونلی از روشهای اقتصادی انبوهسازی است. حتی این داربست در مواقعی میتواند تحت عنوان محل تکیه دادن قسمتی از ساختمان گزینه به کارگیری قرار گیرد. بر این اساس، ستونهای بتنی به دو نوع ستونهای تحت بار محوری و خارج از محور تقسیمبندی میشوند. قالب تونل از پوسته و ارابه تشکیل شده که پوسته از سگمنت هایی به عرض 1/5 متر می باشد که ارابه بر روی ریل در جهت طولی تونل حرکت و امکان بتن ریزی در مراحل بعدی را فراهم میکند. لازم به ذکر است کلیه دو پیچ های نگهدارنده تابلوی برق و جک ها، همگی بر روی این کالسکه نیز نصب می گردند که باز و بسته شدن سگمنت های تاج و دیوار قالب با استفاده از همین جک های هیدرولیکی که معمولا بصورت مورب، افقی و عمودی هستند انجام می شود.

در مقاله پیش با ” انواع داربست ” آشنا شدیم. آنگاه، قالبهای دو طرف دیوار را به صورت پشت به پشت، قالببندی میکنند و با قرار گرفتن قالبهای متوالی در کنار هم، بدون قالب واسط سقفی یا همراه با آن مجموعه قالبهای دیوار و سقف را تشکیل میدهند. در سیستم تونلی، دیوارها و سقفهای بتن مسلح به صورت هم زمان آرماتوربندی، قالببندی و بتنریزی میشوند. نام تونلی به دلیل شکل قالب های فلزی هم زمان دیوارها و سقف هاست. در روش دیگر که به نام سیستم بتنی درجا با قالبهای یکپارچه دیواری و سقفی شناخته شده است، کلیه دیوارهای داخلی و خارجی (به جز دیوارهای غیر سازهای جدا کننده) به طور هم زمان قالببندی و بتنریزی میشوند.

در روشی که به میز پرنده نامگذاری شده است، قالبهای بزرگی به صورت میز، با پایههای مستقر روی چرخ یا غلتک، کل سقف یک فضا را میپوشانند و روی آنها آرماتوربندی سقف انجام و سپس بتنریزی میشود. در روشی که به میز پرنده نام گذاری شده است، قالب های بزرگی به صورت میز، با پایه های مستقر روی چرخ یا غلتک، کل سقف یک فضا را می پوشانند و روی آن ها آرماتوربندی سقف انجام و سپس بتن ریزی می شود. نام تونلی به دلیل شکل قالبهای فلزی هم زمان دیوارها و سقفهاست. و سایر دیوارها و تیغه ها با یک فاصله زمانی اندک، در اکثر موارد با قطعات یا صفحات گچی ساخته می شود. میزان مورد نیاز آیتم های دوم و سوم فوق الذکر متناسب با تعریف زمانی می تواند متغیر باشد ولی بهترین روش بر اساس تجربیات تعریف پکیچ های ۵۰۰ واحدی در طرح و تامین حداقل ۲ نیم ست قالب (هر نیم ست حدود ۵۵% سطح هر طبقه را پوشش می دهد) برای اجرای آن می باشد که پس از اتمام اسکلت هر پکیچ مرحله بعد آغاز می گردد.

سیستم موسوم به تونلی، یکی از روشهای مورد استفاده برای اجرای ساختمانهای با سیستم باربر دیوار و سقف بتنی است. با توجه به بررسی های بعمل آمده تابحال اثری سوء در تاثیرات زیست محیطی برای این روش تعریف نگردیده و خوشبختانه تائیدات مرکز تحقیقات مسکن را نیز بهمراه داشته است. این امر باعث می شود امکان خروج قطعات قالب از ساختمان با پیچیدگی بیشتری انجام شود. صنعتی سازی با سیستم اجرای قالب تونلی. صفحه اصلی » گالری » فیلم ها » اجرایی خارجی » انیمیشن سیستم قالب بندی تونلی برای صنعتی سازی … قطر خارجی لوله داربست ۴۸.۶ یا ۴۸.۳ می باشد و ضخامت این لوله ها می تواند ۲، ۲.۵، ۲.۷۵، ۳، ۳.۵ تا ۴ باشد. در این صورت احتمال ترک خوردگی دال و دیوار و تمرکز تنش به حداقل می رسد.

بدیهی است با توجه به سرعت زیاد این روش پیش بینی و تامین بموقع منابع مالی در حین کار مطابق cashflow تعریف شده از اهمیت بالائی برخوردار است. در این روش نیز دیوارهای نمای اصلی پس از اجرای دیوارهای سازهای و سقف، با مصالح گوناگونی قابل اجراست. در سیستم قالب تونلی، به دلیل یکپارچگی دیوارها و سقف، نیروها به صورت گسترده بین دال و دیوار انتقال می یابند که این عدم انتقال نیرو به صورت متمرکز باعث جلوگیری از تمرکز تنش در محل اتصال دال و دیوار می شود و بدین ترتیب خطرات ناشی از تمرکز تنش در گره ها که عامل اصلی تخریب سازه های بتنی در زلزله می باشد، کاهش می یابد. بتن ریزی سیستم قالب تونلی نیز باید طوری انجام شود که در محل اتصال دیوار و دال سقف، درز سرد ایجاد نشود چرا که در صورت ایجاد درز سرد در این نواحی، سیستم در برابر بارها دیگر به صورت یکپارچه عمل نمی کند و تمام فرضیات طراحی غیر قالب قبول خواهند بود.

در ساختمان های با سیستم تونلی، در برخی موارد، برای افزایش سهولت و سرعت اجرا، اجزای غیر سازه ای مانند دیوارهای جدا کننده، پله ها پانل های نما به صورت پیش ساخته در نظر گرفته می شوند و بعد از تکمیل، سازه اصلی به آن متصل می شود. مقاله کاهش ارتعاشات لرزه ای سازه ها با استفاده از میراگر ویسکوز مایع غیرفعال · قابل ذکر است که در صورت اجرای پروژه در مناطق دارای شرایط خاص این مدت زمان دچار تغییر گردیده و حتی در صورت نیاز به افزایش سرعت و اجرا در مدتی کوتاهتر با اضافه نمودن تعداد قالب و ماشین الات و نیروی مورد نیاز و یا تفکیک پروژه به بخش های کوچکتر و اجرای همزمان بخش ها امکان کاهش زمان اجرا وجود خواهد داشت . فرآیند قالب بندی نیز زمانی انجام میشود که بتن تا قبل از سفت شدن و شکلگیری درون قالبهایی که از پیش به این منظور طراحی شده ریخته شود و به مرور زمان شکل قالب را گرفته و سفت شود.

هنگام خرید باید به این نکته بسیار مهم توجه ویژه داشت. خرید و فروش و اجاره جک و قالب و متعلقات بتنی با بهترین قیمت در … این نوع قالب لغزنده برای سازه های پوسته ای با ضخامت جدار تقریبا ثابت یا ثابت به کار میرود. ۴- این سیستم از نظر تجهیزات، قطعات مورد استفاده در تجهیزات، و مواد اولیه وابستگی چندانی به فناوری خارجی ندارد. در این روش اجرا، دیوارهای خارجی معمولاً هم زمان با سایر دیوارها قالببندی و بتنریزی میشوند. این سیستم مزایای زیادی در مقایسه با دیگر … بعضی از انواع این روشها شباهت زیادی به روش تونلی متعارف دارد، و به گونهای طراحی شده است که امکان بتنریزی هم زمان دیوار و سقف فراهم آید. برخی از این قالب ها لغزا، برخی رونده و برخی دیگر از آنها به صورت ثابت می باشد و شما می توانید یکی از آنها را انتخاب و خریداری نمایید تا در پروژه های ساختمانی خود مورد استفاده قرار دهید. در یک روش دیگر، پیش دال خرپایی یا ساده، یا دال های نواری بتنی بر روی لبه های دیوارهای جانبی فضاها قرار می گیرد.

در این مقاله با انواع قالب و صنعت قالب سازی بیشتر آشنا خواهید شد. این سیستم صرفاً برای طرحهای انبوهسازی مطرح است و در پروژههای کوچک، قابلیت توجیه ندارد. ساختمانهای بتنآرمه با شیوه قالبهای تونلی، یکی از روشهای مورد استفاده برای اجرای … May 13, کارخانه تولید قالب بتن 2015 – لذا سیستم ساختمان های بتن آرمه با شیوه قالب های تونلی از جمله فناوری های نوین صنعتی سازی ساختمان میباشد که ضمن دارا بودن سرعت و سهولت در اجرا … این روش ضمن بالا بردن سرعت و کیفیت اجرا، عملکرد سازهای و رفتار لرزهای مجموعه سازه را به لحاظ یکپارچگی اعضاء و اتصالات آنها به نحو چشمگیری بهبود میبخشد. بعضی از انواع این روش ها شباهت زیادی به روش تونلی متعارف دارد، و به گونه ای طرحی شده است که امکان بتن ریزی هم زمان دیوار و سقف فراهم آید. از طرف دیگر، بر خلاف سیستم بتنی درجا با قالب های یکپارچه دیواری و سقفی، در این سیستم تنها دیوارهای اصلی سازه ای ساختمان به صورت بتن درجا اجرا می شود. ۱۱- در اکثر موارد، در صورت طراحی معماری متناسب با قابلیت ها و محدودیت های این روش سرعت ساخت به طور محسوسی بیشتر از سیستم های متداول ساخت بتنی است. برای قالب بندی های دیوار تا ارتفاع دو و نیم متر از پشت بندهای لوله (دو لوله عمودی) و در قالب بندی دیوارهای با ارتفاع بیشتر از دو و نیم متر از سولجر استفاده می گردد.

قالب تونلی. سیستم موسوم به تونلی، یکی از روشهای مورد استفاده برای اجرای ساختمانهای با سیستم باربر دیوار و سقف بتنی است. در صورت سقوط نکردن قالب مدولار از ارتفاع حداقل تا 60 مرتبه بدون تغيير شکل قابل استفاده می باشند. در اجرای این نوع پروژه ها سه آیتم طراحی مناسب و منطبق با روش مورد استفاده؛ تامین قالب و ماشین الات متناسب با سیستم و سرعت مورد نیاز اجراء و تعداد قالب تامین شده (به ازای هر نیم ست قالب در بلوک های بلند مرتبه یک دستگاه تاور کرین و برای بلوک های ۴طبقه نیم دستگاه مدنظر می باشد) و در نهایت آموزش و تامین نیروهای انسانی متخصص در اجرای این روش؛ مدنظر می باشد. این مورد در ساختمان مرتفع و سازه هایی که بر روی زمین سست ساخته شده اند، اهمیت زیادی پیدا می کند. کارخانههای زیادی در زمینه تولید داربست فعالیت دارند اما امروزه نیز استفاده از داربستهای دست دوم افزایش پیدا کرده است. اصولا هر گونه سیستم سازه ای اگر به درستی طراحی و اجرا گردد مزایای مناسبی را خواهد داشت، تفکر مهندسی ایجاب می کند برای پیدا کردن یک راهکار مناسب در جهت بهبود عملکرد فنی و اقتصادی پروژه راهکارهای مختلفی را بررسی نمود. در میان انواع قالب بتن، قالب بتن چوبی دارای انعطاف قابل ملاحظه ای است.

در این روش سازه ای قالب تونلی از نوعی قالب فلزی به شکل تونل جهت قالب بندی … این قالبها به دفعات نسبتاً زیادی بکار گرفته میشود که از ورقهای فلزی با پشتبندهای تسمه ای تولید میشوند ، وزن نسبتاً زیادی داشته و جابجایی آنها دشوارتر از قالبهای چوبی نظیرشان است. ۲- قابلیت بازیافت مصالح و عناصر مورد استفاده در این سیستم، همانند تمامی ساختمان های بتنی، با مشکلات فراوان رو به روست. یکی از روش های مورد استفاده برای اجرای ساختمان های با سیستم باربر دیوار و سقف بتنی است. بر این اساس، هزینه بیمه آتشسوزی هم برای ساختمانهای مختلف، اعم از صنعتی و غیر صنعتی، متفاوت خواهد بود. ۷- امکان پیش بینی مدارهای تاسیسات الکتریکی در این سیستم در زمان آرماتوربندی و قالب بندی وجود دارد. در ساختمانهای با سیستم تونلی، در برخی موارد، برای افزایش سهولت و سرعت اجرا، اجزای غیر سازهای مانند دیوارهای جداکننده، پلهها و پانلهای نما به صورت پیش ساخته در نظر گرفته میشوند و بعد از تکمیل، سازه اصلی به آن متصل میشود.