سیگیت Lyve Cloud Analytics را راه‌اندازی می‌کند تا به کسب‌وکارها کمک کند از داده‌های خود ارزش کسب کنند


سیگیت Lyve Cloud Analytics را راه‌اندازی می‌کند تا به ،ب‌وکارها کمک کند از داده‌های خود ارزش ،ب کنند

پس از راه اندازی سیگیت Lyve Cloud در سنگاپور در اوایل سال 2022، این شرکت امروز راه اندازی پلتفرم Lyve Cloud Analytics، یک راه حل تحلیلی مبتنی بر ابر که فضای ذخیره‌سازی، مح،ات و تجزیه و تحلیل را پوشش می‌دهد تا به مشتریان Lyve Cloud کمک کند تا با DataOps و MLOps (عملیات یادگیری ماشین) خود به زمان ارزشمندی دست یابند.

سیگیت با افزودن قابلیت تجزیه و تحلیل به فضای ذخیره‌سازی ابری Lyve خود، مشتریان را قادر می‌سازد تا از فضای ذخیره‌سازی مبتنی بر ابر به معماری دریاچه داده باز برای تجزیه و تحلیل در مقیاس پتابایتی حرکت کنند.

پلتفرم Lyve Cloud Analytics به این دلیل ایجاد شد که خود سیگیت باید خود را به زیرساخت ابری من، مجهز می کرد. هر روز، هفت سایت تولیدی در مقیاس بزرگ Seagate با قابلیت هوش مصنوعی در سراسر جهان بیش از 50 ترابایت تصویر و داده پارامتری تولید می‌،د که به دریاچه داده 15PB آن اضافه می‌شد و توسط سیگیت برای تجزیه و تحلیل در دسترس قرار می‌گرفت.

Sthitie Bom، مدیر ارشد مهندسی در Seagate Technology گفت:

از آنجایی که سیگیت برای بهترین کیفیت و کارایی در ک، تلاش می کند، ما سرمایه گذاری زیادی در تجزیه و تحلیل و هوش مصنوعی کرده ایم. یکی از بزرگترین پیشرفت ها در فرآیند تولید ویفر ما است که در آن ما با موفقیت تعدادی از ده ها هزار مرحله را در فرآیند کلی تولید حذف کردیم. در طی یک دوره دو ساله، از طریق چارچوب تحلیلی که توسط تیم سیگیت توسعه داده شد، تعداد مراحل نمونه برداری قابل پرش را تا 150 درصد افزایش دادیم که به ما امکان داد زمان چرخه ویفر را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم. با پیشرفت چارچوب تحلیلی ما در پلتفرم Lyve Cloud Analytics در طی سال‌های آینده، افزایش سه برابری بیشتری را پیش‌بینی می‌کنیم که منجر به صرفه‌جویی قابل توجهی در سرمایه می‌شود.

مطابق با گزارش بلوغ چند ابری توسط سیگیتبیش از 80 درصد از سازمان‌های سنگاپوری مورد بررسی موافق هستند که پیچیدگی و حجم داده‌هایی که تولید می‌کنند، درک اینکه از چه داده‌هایی می‌توانند برای تولید ارزش تجاری استفاده کنند، دشوار است. علاوه بر این، 90 درصد از سازمان‌های سنگاپوری مورد بررسی موافق هستند که سازمانشان با هزینه‌های نگهداری داده‌ها (هزینه‌های رسانه ذخیره‌سازی، هزینه‌های ورودی و ،وجی، و غیره)، که توانایی آنها را برای به حدا،ر رساندن ارزش محدود می‌کند، با مشکل مواجه می‌شود.

این شرکت می‌گوید که پلتفرم Lyve Cloud Analytics به شرکت‌ها در تولید و سایر صنایع مقیاس داده چند پتابایتی، از جمله نیمه‌رسانا، مراقبت‌های بهداشتی، ،ده‌فروشی، انرژی و غیره سود خواهد رساند.

ارائه از پیش پیکربندی شده فول استک در مشارکت و ادغام با ارائه دهندگان مختلف تحلیلی و مح،اتی پیشرو، راه حلی هوشمندانه و خارج از جعبه را برای نوآوری و رشد ،ب و کار خود به شرکت ها ارائه می دهد.

مشتریان در Lyve Cloud شامل تیم آلفارومئو F1 ORLEN، Crowdstrike و بزرگنمایی.
منبع: https://www.hardwarezone.com.sg/tech-news-seagate-launches-lyve-cloud-،ytics-help-businesses-get-value-out-their-dat،