دیزنی ممکن است محتوای اصلی بیشتری را برای سرویس‌های استریم رقیب مجوز دهد


دیزنی ممکن است محتوای اصلی بیشتری را برای سرویس‌های استریم رقیب مجوز دهد

برخی از محتوای اصلی در Disney+ ممکن است در آینده در سرویس‌های پخش رقیب ظاهر شوند.

منابع به بلومبرگ گفتند که دیزنی در حال بررسی یک استراتژی جدید برای ،ب درآمد از کتابخانه محتوای خود با صدور مجوز نمایش ها و فیلم های اصلی خود به شرکت های رسانه ای رقیب است.

مدیران دیزنی در نظر دارند ،اوین بیشتری را به شرکت های رسانه ای رقیب بفروشند و در حال حاضر در مرحله انتخاب چند ،وان کوتاه هستند.

فشار بر شرکت برای کاهش زیان در حال افزایش است زیرا دیزنی بدترین نتایج بازار سهام خود را در چند دهه اخیر گزارش داد. گفته می شود یک سازماندهی مجدد در حال انجام است که منجر به ا،اج کارکنان خواهد شد.

منبع: بلومبرگ
منبع: https://www.hardwarezone.com.sg/tech-news-disney-might-license-more-original-content-to-rival-streaming-services