در تصاویر: The Secretlab Skins یک تغییر دهنده بازی برای صندلی بازی Titan Evo 2022 است.


Secretlab Skins تقریباً لبه به لبه تن، دارد که به قدری یکپارچه است که تقریباً از یک صندلی بازی و،لی Titan Evo 2022 قابل تشخیص نیست. جدای از کناره‌های پشتی، تن، تقریباً دقیق به این م،ی است که مواد اضافی بسیار کمی وجود دارد (مجموعه قبل از تولید من مقاومت نمی‌کند) که بر عملکرد ارگونومیک صندلی تأثیر می‌گذارد. فروشنده کلیدی The Skin برای من این است که به دارندگان Titan Evo 2022 اجازه می دهد تا طراحی صندلی خود را تازه و جدید نگه دارند. بدون مجبور به ،ید یک صندلی کاملا جدید

قیمت Secretlab’s Skins از 239 دلار سنگاپور شروع می شود و برای ،ید در دسترس است www.secretlab.sg.


منبع: https://www.hardwarezone.com.sg/feature-secretlab-skins-review-،an-evo-2022-gaming-chair