در تصاویر: NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition یک کارت با شکوه است


کارت گرافیک NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition در آزمایشگاه ما قرار گرفته است و اگرچه هنوز نمی‌تو،م معیارها و برداشت‌های خود را به اشتراک بگذاریم (اینها باید تا هفته آینده صبر کنیم)، می‌تو،م به شما نشان دهیم که کارت چگونه است.

با وجود همه چیزهایی که واقعاً در این GPU جدید برتری دارد، به اینجا بروید. برای تصاویر بیشتر، اسلاید / اسکرول به تصویر بعدی!


منبع: https://www.hardwarezone.com.sg/feature-pictures-nvidia-geforce-rtx-4090-founders-edition-glorious-looking-card