درایورهای AMD Radeon Software Adrenalin 22.9.2

AMD یک درایور دیگر، این دور درایورهای Radeon Software Adrenalin 22.9.2 را منتشر کرد. اینها از پردازنده های AMD Ryzen 7000 Series (IGP) و بازی Grounded پشتیب، می کنند.

دانلود

اینجا کلیک کنید برای ارسال نظر برای این خبر در انجمن پیام.
منبع: https://www.guru3d.com/news-story/download-amd-radeon-software-adrenalin-22-9-2-drivers.html


دانلود: درایورهای AMD Radeon Software Adrenalin 22.9.2