توضیح AMD EXPO – استاندارد اورکلاک حافظه جدید


توضیح AMD EXPO - استاندارد اورکلاک حافظه جدید

اینجا کلیک کنید برای ارسال نظر برای این خبر در انجمن پیام.
منبع: https://www.guru3d.com/news-story/amd-expo-explained-new-memory-overclocking-standard.html

AMD EXPO در کنار Ryzen 7000 در 27 سپتامبر و همچنین مادربردهای X670 و X670 Extreme در دسترس خواهد بود.

به گفته AMD، 15 کیت DDR5 قبلاً برای AMD EXPO تأیید شده است که نشان می دهد 100٪ با مادربردهای Ryzen 7000 و AM5 سازگار هستند. پس از انتخاب گزینه در BIOS، آنها به طور خودکار پروفایل های تنظیم فرکانس و زمان ها را با استفاده از مقادیری که قبلاً به ،وان پایدار برای آن حافظه تأیید شده اند اعمال می کنند. حافظه ای با قابلیت رسیدن به 6400 MT/s در هنگام راه اندازی در دسترس خواهد بود، در حالی که AMD ادعا می کند کیت هایی با تاخیر 63 نانوث،ه در دسترس خواهند بود. با وجود اعلام پشتیب، اضافی، AMD به پشتیب، از پروفایل‌های XMP ادامه می‌دهد و به پیکربندی‌های حافظه DDR5 که ثابت شده‌اند در پروتکل اینتل استفاده می‌شوند.

AMD همراه با مادربردها و پردازنده های جدید سری Ryzen 7000 AMD از این فرصت برای معرفی AMD EXPO، یک فناوری جدید استفاده کرد.

AMD EXPO یک فناوری قابل مقایسه یا معادل با Intel XMP است که به نام Intel Extreme Memory Profile نیز شناخته می شود. این پروتکل به شما امکان می‌دهد حافظه‌های DDR5 را اورکلاک کنید (ترفند کنید) تا با یک کلیک به اوج عملکرد برسید.