تجزیه و تحلیل معیار عملکرد گرافیک رایانه شخصی

پروتکل Callisto توسط Glen Sc،field یکی از خالقان Dead Space هدایت می شود. جیکوب لی (جاش دوهامل) به زند، در ماه جوین کالیستو فرستاده می شود تا با زند،ان آلوده به بیماری ناشناخته مبارزه کند و اسرار وحشتناک این مرکز را کشف کند. بازیکنان سطوح، جمع آوری منابع و مبارزه با اسیران بیمار را کشف می کنند.

اینجا کلیک کنید برای ارسال نظر برای این خبر در انجمن پیام.
منبع: https://www.guru3d.com/news-story/the-callisto-protocol-pc-graphics-performance-benchmark-،ysis.html

را بخو،د اینجا را بررسی کنید.