ایلان ماسک می گوید توییتر محدودیت کاراکتر توییت را به 4000 افزایش می دهد


ایلان ماسک می گوید توییتر محدودیت کاراکتر توییت را به 4000 افزایش می دهد

ایلان ماسک، مدیر عامل توییتر اعلام کرد که تغییر بزرگی در پلتفرم رسانه های اجتماعی در راه است.

ماسک در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا توییتر محدودیت کاراکتر را به 4000 افزایش می دهد یا خیر، تایید کرد. او ج، زم، برای وقوع این تغییر ارائه نکرد. محدودیت فعلی کاراکتر 280 است که در سال 2017 از سقف 140 اصلی افزایش یافته است.

ماسک قبلاً از طریق یک سری توییت پیشنهاد کرده بود که زنجیره‌های طول، متن را می‌توان به چند توییت به ،وان بخشی از یک رشته ت،یم کرد. با این افزایش محدودیت کاراکتر، کاربران توییتر می توانند توییت های طول، تری ارسال کنند.

منبع: @الون ماسک
منبع: https://www.hardwarezone.com.sg/tech-news-elon-musk-says-twitter-will-increase-tweet-character-limit-4000