اپل 450 میلیون دلار برای پشتیبانی از ویژگی های ماهواره ای آیفون 14 سرمایه گذاری می کند


اپل 450 میلیون دلار برای پشتیب، از ویژگی های ماهواره ای آیفون 14 سرمایه گذاری می کند

Globalstar یک ش،ه ماهواره ای پیشرفته و ایستگاه های زمینی را در سراسر ایالات متحده و سراسر جهان راه اندازی می کند و به کاربران آیفون 14 این امکان را می دهد که با خدمات اضطراری نجات غریق در خارج از محدوده اتصال تلفن همراه و Wi-Fi تماس بگیرند.  <br />منبع تصویر: اپل” src=”https://،ets.hardwarezone.com/img/2022/11/ency-sos-satellite-ip،ne-14-globalstar-news.jpg” style=”height:510px; width:800px” ،le=”Globalstar یک ش،ه ماهواره ای پیشرفته و ایستگاه های زمینی را در سراسر ایالات متحده و سراسر جهان راه اندازی می کند و به کاربران آیفون 14 این امکان را می دهد که با خدمات اضطراری نجات غریق در خارج از محدوده اتصال تلفن همراه و Wi-Fi تماس بگیرند.  <br />منبع تصویر: اپل”/></p>
<p>اپل به تازگی دو اطلاعیه در مورد SOS اضطراری از طریق ویژگی ماهواره ای در مدل های آیفون 14 ارائه کرده است.</p>
<p>شرکت است <strong>سرمایه گذاری 450 میلیون دلاری</strong> از صندوق تولید پیشرفته خود برای ارائه زیرساخت های حیاتی که از ویژگی ماهواره ای در آیفون 14 پشتیب، می کند. گلوبال استار ا،ر بودجه را برای بهبود ش،ه ماهواره ای و ایستگاه های زمینی خود دریافت می کند تا کاربران آیفون 14 بتوانند در صورت خاموش بودن به خدمات اضطراری متصل شوند. کمربند</p>
<p>ایستگاه‌های زمینی ارتقا یافته و مجموعه ماهواره‌ای پیشرفته آینده تضمین می‌کنند که طیف خدمات ماهواره‌ای سیار همچنان خدمات اضطراری را برای کاربران آیفون 14 فعال می‌کند. </p>
<p>SOS اضطراری از طریق ماهواره برای آیفون 14 یک خواهد بود<strong>در اوا، این ماه برای مشتریان در ایالات متحده و کانادا در دسترس است</strong>.  در حالی که اپل هیچ اطلاعاتی در مورد توسعه بیشتر ارائه نکرده است، گزارشی توسط MacPrime وجود دارد که ادعا می‌کند این ویژگی ماهواره‌ای در «سال جاری» با برنامه‌ریزی بیشتری در سال 2023 در دسترس خواهد بود.</p>
<p>منبع: <a rel=سیب
منبع: https://www.hardwarezone.com.sg/tech-news-apple-invests-450-million-to-support-satellite-feature-on-the-ip،ne-14