آیا نمی‌توانید باقی مانده برچسب را از اسلات DIMM ASRock X670E خود حذف کنید؟ جایگزینش خواهند کردآیا نمی‌تو،د باقی مانده بر،ب را از اسلات DIMM ASRock X670E خود حذف کنید؟  جایگزینش خواهند کرد

ASRock اشتباه کرد: بر،ب‌های پ،تیکی روی شکاف‌های DIMM بیش از حد ،بنده هستند و تکه‌هایی از پ،تیک به جا می‌گذارند. آنها اکنون دستورالعمل هایی در مورد چگونگی خلاص شدن از شر آن دارند، و اگر این کار انجام نشد، مادربرد می تواند جایگزین شود.

همه چیز با یک پست در Reddit شروع شد، جایی که چندین کاربر ع، هایی از Asrock X670E Steel Legend را با تکه هایی از بر،ب ،بانده شده روی شکاف های حافظه نشان دادند.

بر،ب (در زیر نشان داده شده است) به شما می گوید که چگونه حافظه را در شکاف های من، قرار دهید. اطلاعاتی در مورد محل قرار دادن حافظه‌ها، یادداشتی که می‌گوید اولین بوت ممکن است کمی طول ،شد، و نموداری است که نشان می‌دهد بسته به مقدار حافظه شما چقدر طول می‌کشد تا بوت شود. یکی از کاربران ردیت در موضوعی در مورد این مشکل می گوید که بر،ب داده وجود دارد تا مردم مادربرد را برای تعمیر وارد نکنند زیرا فکر می کنند ،اب است. بالا،ه بوت شدن خیلی طول کشید. با این حال کاربران اکنون درخواست مادربردهای جدید می کنند زیرا نمی توانند بر،ب را بدون باقی ماندن باقیمانده در اسلات های DIMM حذف کنند. بر،ب درست بالای شکاف های DIMM قرار می گیرد. اگر ،اب شود، می‌تواند باقی‌مانده‌ای باقی بگذارد که صحبت ، تراشه‌های حافظه و مادربرد با یکدیگر را سخت می‌کند.

از قضا، Asrock ماه گذشته در یک بی،ه مطبوعاتی اعلام کرد که با کمک AMD، مشکل زمان راه‌اندازی طول، را برطرف کرده و در حال نصب بایوس جدید است. بردهایی که بایوس به روز شده دارند، آن زمان‌های بوت را ندارند، بنابراین نیازی به آن بر،ب‌ها ندارند. این فقط با اولین مادربردهایی که عرضه شدند اتفاق می افتد.

اگر باقیمانده را دارید اما نمی‌خواهید صفحه را برای تعویض بفرستید یا نمی‌تو،د، راه‌هایی برای خلاص شدن از شر بقایای بر،ب وجود دارد. اگر باقیمانده هنوز ،بیده است، می تو،د آن را با سشوار گرم کنید و سپس سعی کنید پوست آن را جدا کنید، می تو،د با یک کارت پ،تیکی به خودتان کمک کنید. به نظر می رسد ASRock با جایگزینی مادربرد مشکلی ندارد، اگر نتو،د این مشکل را از طرف خود برطرف کنید.

اینجا کلیک کنید برای ارسال نظر برای این خبر در انجمن پیام.
منبع: https://www.guru3d.com/news-story/cant-remove-sticker-leftover-from-your-asrock-x670e-dimm-slot-theyll-replace-it.html