آیا آنها واقعا کار می کنند؟ فیزیوتراپیست ابزارهای بازیابی فناوری را توضیح می دهد | #hwzschoolsyou – ویدیوها

تفنگ های کوبه ای، محرک های الکتریکی عضلات، غلتک های فوم بی سیم و کمربندهای نور قرمز. آیا این ابزارهای بازیابی با فناوری پیشرفته واقعاً کار می کنند؟ آیا آنها می توانند بیش از فایده ضرر داشته باشند؟ زک با یک فیزیوتراپ حرفه ای صحبت می کند تا متوجه شود.

به این ابزارها علاقه دارید؟ ،ید کنید Hydragun (399 دلار سنگاپور) اینجا، Theragun Pro (899 دلار سنگاپور) و Wave Duo (149 دلار سنگاپور) اینجا، و FlexBeam (879 دلار سنگاپور) اینجا.


منبع: https://www.hardwarezone.com.sg/video-physiothe،-explains-tech-recovery-gadgets-flexbeam-theragun-price